Pringier & Partners    Accountant & Belastingconsulent    Brugge

Welkom Activiteiten Ligging Links Fiscale cijfers Nuttig om weten Business Package Vacatures Online boekhouden Actualiteit 2011-2012 (di rupo) Actualiteit 2009-2010 Actualiteit 2007-2008

CONTACTINFORMATIE

 

Ons adres:

 

Veldmaarschalk Fochstraat 1

(hoek Kon. Elisabethlaan)

 

8000     Brugge

 

Telefoon:   050 33 11 57

Fax:           050 34 21 12

 

E-mail: info@accountant-pringier.be

© 2007-2012  IP

 

 

 


Inkomsten 2008-2009
Aftrekbeperking : rekening houden met de CO2 uitstoot

Diesel                      Benzine             aftrekpercentage
     
< 105 g                      < 120 g                    90%
105 - 115 g                120 - 130 g               80%
115 - 145 g                130 - 160 g               75%
145 - 175 g                160 - 190 g               70%
> 175 g                      > 190 g                    60%

Afstand forfaitair
Woon-werk < 25km : 5000 km
Woon-werk > 25km : 7500 km
Aanslagjaar 2010 - let op : aftrekbeperkingen vennootschappen art. 66 § 2

Belastbaar vermogen in PK (Geindexeerd bedrag)

4                   0,1750
5                   0,2054  
6                   0,2270  
7                   0,2511  
8                   0,2739  
9                   0,2980  
10                 0,3297  
11                 0,3614  
12                 0,3830  
13                 0,4071  
14                 0,4223  
15                 0,4401  
16                 0,4527  
17                 0,4616  
18                 0,4730  
19 en meer    0,4819  
Aanslagjaar 2009 - let op : aftrekbeperkingen vennootschappen art. 66 § 2
Belastbaar vermogen in PK (Geindexeerd bedrag)

4                   0,1682  
5                   0,1975  
6                   0,2182  
7                   0,2414  
8                   0,2633  
9                   0,2865  
10                 0,3169  
11                 0,3474  
12                 0,3681  
13                 0,3913  
14                 0,4059  
15                 0,4230  
16                 0,4352  
17                 0,4437  
18                 0,4547  
19 en meer    0,4632  

Voordelen alle aard - personenwagen

 

 

Aanslagjaar 2012

 

Het voordeel is gelijk aan het aantal voor persoonlijk gebruik afgelegde kilometers vermenigvuldigd met het CO2-uitstootgehalte per kilometer van het kosteloos ter beschikking gestelde voertuig, vervolgens vermenigvuldigd met de coëfficiënt CO2eur.


De CO
2eur-coëfficiënt bedraagt 0,00216 EUR per gram CO2 voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor, en 0,00237 EUR per gram CO2 voor voertuigen met dieselmotor.


De voertuigen waarvoor geen gegevens met betrekking tot de CO
2-uitstootgehaltes beschikbaar zijn bij de dienst voor inschrijving van de voertuigen, worden, indien ze worden aangedreven door een benzine-, LPG- of aardgasmotor, gelijkgesteld met de voertuigen met een CO2-uitstootgehalte van 205 g/km, en, indien ze worden aangedreven door een dieselmotor, met de voertuigen met een CO2-uitstootgehalte van 195 g/km.


Voor de vaststelling van het voordeel mag het aantal kilometers voor een jaar evenwel niet lager zijn dan 5.000 en, per weerhouden kilometer, mag het voordeel niet lager zijn dan 0,10 EUR.


Met ingang van 1 januari 2010 zijn de percentages als volgt gewijzigd:    

 

CO2-uitstoot diesel              CO2-uitstoot benzine            Aftrek%

< 60 g                                  < 60 g                                  100%

tussen 60 en 105 g               tussen 60 en 105 g                  90%

tussen 105 en 115 g             tussen 105 en 125 g                80%

tussen 115 en 145 g             tussen 125 en 155 g                75%

tussen 145 en 170 g             tussen 155 en 180 g                70%

tussen 170 en 195 g             tussen 180 en 205 g                60%

> 195 g                                > 205 g                                  50%

 

 Voertuigen zonder CO2-uitstoot: aftrek = 120%

 

 De onaantastbaarheidsvoorwaarde dient te worden voldaan voor wat betreft de extra 20% kostenaftrek bovenop de geboekte kosten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISCALE AFTREKBAARHEID AUTOKOSTEN IN VENNOOTSCHAPPEN 2010 (programmawet 03.12.2009) : wijziging  Co2 tabel

 

Aftrekbeperking op brandstofkosten : Vanaf 2010 beperkt tot 75%.

 

Aftrekbeperking op kosten van personenwagens, auto's voor dubbel en minibussen

De bestaande aftrekpercentages, momenteel variërend tussen 60 en 90 procent, worden uitgebreid naar een schaal vertrekkend bij 50 procent en eindigend bij 100 procent, afhankelijk van het type motor (benzine of diesel) en de CO2-uitstoot.

 

                                                                                               

Aftrekbeperking                                                        CO2-uitstoot   

                 Voertuigen met een benzinemotor             Voertuigen met een dieselmotor

100 %        < 60 gram CO2                                             <60 gram CO2

90 %          60 gram - max 105 gram CO2                          60 gram - max 105 gram CO2

80 %          105 gram - max 125 gram CO2                       105 gram - max 115 gram CO2

75 %          125 gram - max 155 gram CO2                       115 gram - max 145 gram CO2

70 %          155 gram - max 180 gram CO2                       145 gram - max 170 gram CO2

60 %          180 gram - max 205 gram CO2                        > 170 gram - max 195 gram CO2

50 %           > 205 gram CO2                                            > 195 gram CO2  

 

Aftrek tot 120 procent

Autokosten, andere dan kosten van brandstof, komen in aanmerking voor een aftrek ten belope van 120 procent van het bedrag van de kosten, wanneer het gaat om een voertuig met een CO2-uitstoot van 0 gram.

De aftrek van 20 procent van de gemaakte kosten is onderworpen aan de zogenaamde onaantastbaarheidsvoorwaarde (bedrag op te nemen onder de vrijgestelde reserves).

 

WIJZIGING BEREKENING VOORDEEL ALLE AARD !!!!  

 

 

 

 

Vanaf 01.01.2010 : enkel nog rekening houden met de (forfaitaire) kilometers en de daaruit voortvloeiende CO2 uitstoot.

 

De formule wordt dan :

 

- benzinewagens, lpg, aardgas : CO2 uitstoot in g/km x 5000 of 7500 x 0,0021

- dieselwagens :  CO2 uitstoot in g/km x 5000 of 7500 x 0,0023